Кристис ООД

логистични решения и висококачествени транспортни услуги

над 20 години.

Кристис ООД предоставя на своите клиенти транспортни услуги и логистични решения вече повече от 20 години.

Имаме изградена репутация в доставките на разнообразни стоки за и от цяла   Европа, както и опит в обслужването на широка  гама  търговски предприятия  като:   доставчици   на офис материали  и оборудване; пътно-строителна техника; шивашката и мебелната промишленост. От самото създаване на фирмата спечелихме доверието  и признанието на клиентите си, надминавайки техните очаквания за ефикасни и ценово обосновани транспортни услуги.

Кристис ООД обезпечава превозите, необходими на своите партньори, като се ръководи изцяло от технтите специфични изисквания и  конкретни цели.

Предимствата, които осигуряват дългосрочно сътрудничество с нашите клиенти, са:

  • Развитие на   изключително  широка   мрежа   от  превозвачи,   даваща   ни възможност   да  гарантираме   сигурни,   надеждни  и   навременни доставки;
  • Договорни   взаимоотношения  с утвърдени  подизпълнители, които отговарят на нашите стандарти за високо качество на транспортната услуга и нормите за безопасна обработка и превоз на товари;
  • Персонализирана комуникация и индивидуално транспортно решение за всеки наш клиент;
  • Предоставяне на условия за  превоз и цена, отговарящи абсолютно точно на транспортните му нужди;
  • Своевременна информация за движението на товара и предлагане на алтернативно решение в случай на възникнал проблем.

Кристис ООД

Твоят партньор

Кристис ООД

Твоят партньор

Създадена през 1995

Кристис ООД е българска компния, създадена в отговор на нуждите на нашите клиенти през 1995 г., като спедиторска фирма с основна дейност доставка на групажни пратки от и за Европа. След като България стана част от ЕС, разширихме нашата дейност, включвайки транспорт на комплектни товари. Особено внимание отделихме на транспортирането на извънгабаритни товари от  Западна Европа към България.

Какво чакаш?